Aktualności

logo konkursu

Wyniki XIV Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Architektonicznego Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego WA PK

PRACE NAGRODZONE w kategorii wnętrze mieszkalne:

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.
dla pracy nr 399527
autor: Julia Makieła

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK –
Za spójną kolorystycznie i materiałowo kompozycję wnętrz zrealizowaną przy świadomym ograniczeniu środków wyrazu, dającą efekt przyjaznej i dobrze zorganizowanej przestrzeni mieszkalnej
dla pracy nr 444111
autor: Alicja Maciejczyk

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult za najlepsze wykorzystanie opraw firmy Fagerhult w projekcie.
dla pracy nr 857430
autor: Zuzanna Wilk

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.
dla pracy nr 444111
autor: Alicja Maciejczyk

Nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie
dla pracy nr 144413
autor: Kornelia Kusion

Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie.
dla pracy nr 444111
autor: Alicja Maciejczyk

 

Galeria prac nagrodzonych – wnętrza mieszkalne

 

PRACE NAGRODZONE w kategorii wnętrze niemieszkalne:

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.
dla pracy nr 481632
autor: Małgorzata Faber

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za świadome wykorzystanie w kształtowaniu przestrzeni o charakterze publicznym gry światłem i cieniem, dniem i nocą, minimalizację środków wprowadzenie zieleni jak elementu definiującego charakter wnętrza
dla pracy nr 160987
autor: Agata Góźdź

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult za najlepsze wykorzystanie opraw firmy Fagerhult w projekcie.
dla pracy nr 481632
autor: Małgorzata Faber

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.
dla pracy nr 785633
autor: Paulina Rybczyńska

Nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie
dla pracy nr 131536
autor: Yelyzaveta Ozerova

Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie.
dla pracy nr 481632
autor: Małgorzata Faber

Galeria prac nagrodzonych – wnętrza niemieszkalne

Za pomocą linków poniżej można obejrzeć galerię wszystkich prac zgłoszonych do konkursu i spełniających jego warunki:

 

Konkurs Wnętrze Światło Cień 2023 wnętrza mieszkalne
Galeria projektów zgłoszonych do konkursu w kategorii wnętrza mieszkalnego w roku akademickim 2022/2023
Wnętrza mieszkalne – galeria

 

Konkurs Wnętrze Światło Cień 2023 wnętrza niemieszkalne
Galeria projektów zgłoszonych do konkursu w kategorii wnętrza niemieszkalnego w roku akademickim 2022/2023
Wnętrza niemieszkalne galeria

Nagrody będą do odebrania w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Po otrzymaniu kompletu nagród powiadomimy Państwa w osobnym wpisie o możliwości odebrania.

 

 

 

Zapraszamy na  uroczystość otwarcia wirtualnej wystawy prac zgłoszonych w tegorocznym Ogólnopolskim otwartym studenckim konkursie architektonicznym Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego połączonej z ogłoszeniem wyników. Można w niej uczestniczyć osobiście w galerii krakowskiego oddziału SARP przy Placu Szczepańskim 8 w dniu 27.06.2023 o godzinie 18.00  lub poprzez transmisję wydarzenia online dostępną za pomocą linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmUxN2M3N2YtYmMyMy00NzNhLWExNGYtYWM5OGM0ODJhZThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22a0856b2c-5088-4b99-9b21-3d0c0ac06d92%22%7d

logo konkursu

 

 

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu:

konkurs 14

W tym roku przyznajemy nagrody w dwóch głównych kategoriach:

WNĘTRZE MIESZKALNE i WNĘTRZE NIEMIESZKALNE

 

We wtorek 21.06.2022 roku w Galerii krakowskiego oddziału SARP odbył się wernisaż wirtualnej wystawy prac zgłoszonych w tegorocznym Ogólnopolskim otwartym studenckim konkursem architektonicznym Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

logo konkursu

Prace zgłoszono w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze niemieszkalne.

Prace można obejrzeć w galeriach:

Konkurs Wnętrze Światło Cień 2021/2022 wnętrza mieszkalne
Galeria projektów zgłoszonych do konkursu w kategorii wnętrza mieszkalnego w roku akademickim 2021/2022
Go to this Sway
Konkurs Wnętrze Światło Cień 2021/2022 wnętrza niemieszkalne
Galeria projektów zgłoszonych do konkursu w kategorii wnętrza niemieszkalnego w roku akademickim 2021/2022
Go to this Sway

Z uwagi na znaczącą przewagę prac konkursowych wykonanych przez studentów I stopni I roku oraz ich wysoki poziom, Jury pod przewodnictwem Prodziekan WA PK dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel zdecydowało się zamienić nagrody dla studentów I roku na nagrody II stopnia. Poniżej znajduje się lista laureatów.

Konkurs Wnętrze Światło Cień 2021/2022 NAGRODZONE PRACE – wnętrze mieszkalne
Go to this Sway

 

Kategoria I – wnętrze mieszkalne – prace nagrodzone

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

I nagroda:

dla pracy nr  170602

autorka:  Kinga Łuczyńska

II nagroda:

dla pracy nr  261418

autor: Mateusz Młynarczyk

 

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – Praca otrzymuje nagrodę za szczególnie trafne wykorzystanie dzieła sztuki stanowiącego źródło inspiracji – z jednej strony w sposób nieoczywisty, z drugiej czytelny w odniesieniu do warunków konkursu. Na uwagę zasługuje wysoka wrażliwość autorów zarówno w wyjątkowo trafnym doborze kolorystyki jak i świadomość możliwości i ograniczeń wykorzystanych materiałów.

 

I nagroda:

dla pracy nr  170602

autorka:  Kinga Łuczyńska

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzafirmy T3 Atelier, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

I nagroda:

dla pracy nr  170602

autorka:  Kinga Łuczyńska

 

II nagroda:

dla pracy nr  468302

autorka: Zuzanna Kozik

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

I nagroda:

dla pracy nr  142169

autorka:  Karolina Migo

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult za najlepsze wykorzystanie opraw Fagerhult w projekcie.

I nagroda:

dla pracy nr  170602

autorka:  Kinga Łuczyńska

 

II nagroda:

dla pracy nr  142166

autor: Piotr Mazur

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie.

I nagroda:

dla pracy nr  170602

autorka:  Kinga Łuczyńska

II nagroda:

dla pracy nr  061214

autorka: Zuzanna Krzywda

Konkurs Wnętrze Światło Cień 2021/2022 NAGRODZONE PRACE – wnętrze niemieszkalne
Go to this Sway

Kategoria II – wnętrze niemieszkalne – prace nagrodzone

 Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

I nagroda:

dla pracy nr  160901

autor:  Jakub Teter

II nagroda:

dla pracy nr  142243

autor: Tomasz Tabor

 

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – Praca otrzymuje nagrodę na szczególnie umiejętne operowanie kolorem we wnętrzu w odniesieniu do potrzeb użytkownika o szczególnych wymaganiach. Na uwagę zasługuje jasna odpowiedź na warunki konkursu, skutkująca umiejętnym operowaniem grą światła i cienia w kompozycji wnętrza, a także wysoka wrażliwość autorów widoczna w interpretacji dzieła sztuki stanowiącego inspirację.

I nagroda:

dla pracy nr 071284

autorka: Agnieszka Niczyporuk

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzafirmy T3 Atelier, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

I nagroda:

dla pracy nr  160901

autor:  Jakub Teter

 

II nagroda:

dla pracy nr  142243

autor: Tomasz Tabor

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

I nagroda:

dla pracy nr  667396

autor: Kacper Żak

II nagroda:

dla pracy nr  021167

autorka: Natalia Twarduś

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult za najlepsze wykorzystanie opraw Fagerhult w projekcie.

I nagroda:

dla pracy nr  667396

autor: Kacper Żak

II nagroda:

dla pracy nr 170913

autorka: Aleksandra Walczak

 

Nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie

dla pracy nr 280320

autorka: Alicja Trojanowska

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie.

I nagroda:

dla pracy nr  160901

autor:  Jakub Teter

II nagroda:

dla pracy nr  142243

autor: Tomasz Tabor

Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu

konkurs nagłówek

W tym roku przyznajemy nagrody w dwóch głównych kategoriach:

WNĘTRZE MIESZKALNE i WNĘTRZE NIEMIESZKALNE

Dodatkowo Jury przyzna nagrodę dla studenta I roku (I stopnia studiów dwustopniowych lub studiów jednolitych)


SPROSTOWANIE

W wyniku błędnego odkodowania prac nastąpiła pomyłka w opublikowanej liście nagrodzonych. Organizatorzy konkursu po otrzymaniu od Autorów prac stosownych potwierdzeń prostują, iż Autorką pracy nr 014601 jest Pani Monika Kowalska, a autorką pracy nr 320207 Pani Katarzyna Batorska.

W związku z tym nagroda za oświetlenie wnętrza przypada Pani Katarzynie Batorskiej.

Gratulujemy!!!

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult

dla pracy nr 320207

autor: Katarzyna Batorska

 

Pełna lista laureatów obydwu konkursów:

 

PRACE NAGRODZONE w XII Ogólnopolskim studenckim konkursie architektonicznym:

 Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr  072309

autor:  Adrianna Baka

 

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za wrażliwość w studiowaniu  światła i koloru w przestrzeni zbudowanej poprzez syntezę, ale też materialność modelu fizycznego

dla pracy nr 490876

autor: Laura Janik

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzafirmy T3 Atelier, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 108062

autor:  Weronika Majewska

 

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza – przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 050450

autor: Liliana Stępień

 

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult

dla pracy nr 320207

autor: Monika Kowalska

 

 

Nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie

dla pracy nr 539864

autor: Emilia Dargacz

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie.

dla pracy nr 160912

autor: Jakub Jachimek

 

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne, za niecodzienną i oryginalną koncepcję,

dla pracy nr 191999

autor: Eva Sedmak

dla pracy nr 950724

autor: Weronika Blitek

dla pracy nr 602466

autor: Aleksandra Zima

dla pracy nr 070908 (inkluzywność)

autor: Hanna Prądzyńska

 

PRACE NAGRODZONE w konkursie zamkniętym dla studentów I roku WA PK (wnętrze mieszkalne):

 

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr  34

autor:  Konrad Zaremba

 

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK

Za spójną kolorystycznie i materiałowo kompozycję wnętrz zrealizowaną przy świadomym ograniczeniu środków wyrazu, dającą efekt przyjaznej i dobrze zorganizowanej przestrzeni mieszkalnej

dla pracy nr 1

autor:   Aleksandra Barańska

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzafirmy T3 Atelier, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr  19

autor:  Karolina Łajdanowicz

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr  7

autor:  Anna Kordaszewska

 

Nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie

dla pracy nr 30

autor: Patrycja Wieczorek

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie.

dla pracy nr 24

autor: Agnieszka Święs

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne Prowadzącego w Zespole Architektury Elementarnej, za wyróżniającą się pracę,

dla pracy nr 1

autor: Aleksandra Barańska

dla pracy nr 2

autor: Kacper Ciszewski

 

Wyróżnienie specjalne Kierownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, za wyróżniającą się pracę,

dla pracy nr 22

autor: Olga Strejczek

dla pracy nr 27

autor: Małgorzata Trybuła

dla pracy nr 35

autor: Justyna Żak

 

PRACE NAGRODZONE w konkursie zamkniętym dla studentów I roku WA PK (wnętrze niemieszkalne):

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr  15

autor:  Milena Pięta

 

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za świadome wykorzystanie w kształtowaniu przestrzeni o charakterze publicznym gry światłem i cieniem, dniem i nocą, minimalizację środków wprowadzenie zieleni jak elementu definiującego charakter wnętrza

dla pracy nr 17

autor: Julia Podraza

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzafirmy T3 Atelier, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 10

autor:  Emilia Nowakowska

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza – przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 20

autor: Zofia Porzycka

 

Nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie

dla pracy nr 21

autor: Diana Przybysz

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie.

dla pracy nr 5

autor: Daria Kristal

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne Kierownika Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, za wyróżniającą się pracę,

dla pracy nr 25

autor: Przemysław Skrobot

dla pracy nr 7

autor: Julia Mytnik

dla pracy nr 24

autor: Miłosz Sadowski

 

Gratulujemy zwycięzcom!

Szanowni Państwo,

Zapraszamy już jutro na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Wnętrze Światło Cień. Wydarzenie będzie organizowane z ramienia galerii SARP o godzinie 18:00. Zapraszamy Państwa o śledzenie transmisji na profilu SARPu na Facebooku: https://www.facebook.com/sarp.krakow/.

 XII Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

 

Wernisaż wystawy odbędzie się w formie wirtualnej za pośrednictwem platformy zoom, we wtorek, 29 czerwca 2021, o godz. 18:00. Podczas tego wydarzenia nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i poznamy tegorocznych laureatów nagród, a także wyróżnień, których nie opublikowano poniżej. Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy na wydarzenie, do którego link niebawem opublikujemy.

PRACE NAGRODZONE:

 Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr  072309

 

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – zostanie ogłoszona 29.06

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzafirmy T3 Atelier, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 108062

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza – przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 050450

 

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult

dla pracy nr 320207

 

Nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie

dla pracy nr 539864

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie.

dla pracy nr 160912

 

 

Prace zgłoszone na konkurs można oglądać tutaj:

Konkurs Wnętrze Światło Cień 2020/2021

Konkurs Wnętrze Światło Cień 2020/2021 prace studentów PK wnętrza mieszkalne

Konkurs Wnętrze Światło Cień 2020/2021 prace studentów PK wnętrza niemieszkalne

Rozpoczęła się 12-ta – edycja konkursu

 

 XII Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

TEMAT: „Izolacja – stan, wybór, konieczność”

Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego- w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością z wykorzystaniem zadanych produktów lub/i inspirowana wybranym dziełem sztuki.

Wydarzenia roku 2020 sprawiły, że musieliśmy stawić czoła nowym wyzwaniom, redefiniować pojęcia, którymi potocznie się posługujemy, przez co powstał nowy kod znaczeniowy. Słowo izolacja, które dotąd kojarzyło się z pozbawieniem wolności w wyniku odbywania kary lub dobrowolnym odosobnieniem we własnej pustelni zyskało nowe znaczenie. Każdy z nas w pewnym sensie stał się współczesnym eremitą, a przestrzeń która dotąd stanowiła dla nas dom stała się miejscem izolacji, eksponując bezlitośnie wszystkie jej niedogodności i dobrodziejstwa.

 

Tegoroczny temat wiodący projektu aranżacji wnętrza może być dowolną interpretacją koncepcji izolacji – upamiętnieniem wydarzeń związanych z pandemią, wyrażeniem pustki, jaką odczuwamy w odosobnieniu, przestrzenią przystosowaną do zachowania reżimu sanitarnego, a także dowolną interpretacją stanu ducha, potrzeb fizycznych i psychicznych związanych ze stanem izolacji, również tej dobrowolnej.

konkurs2020

 

Laureaci nagród w konkursie ogólnopolskim:

 

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 100989

autor: Aleksandra Basa

 

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PKza pracę wyróżniającą się klimatem wnętrza – spokojnym, eleganckim, utrzymanym w tonacjach pozwalających na wyciszenie – pomimo lekkiego rozedrgania tafli szkła teksturowego – umiejętnie interpretujących morze o wschodzie słońca z obrazu Claude’a Moneta. Klimat wnętrza jest odpowiedni dla funkcji i standardu budynków biurowych HIGH 5IVE a geometria i rytm elementów wnętrza – nawiązuje do faktury elewacji budynków. Właściwie usytuowany akcent kolorystyczny – ciemno pomarańczowego słońca z obrazu – wskazuje ważny element funkcjonalny – recepcję. Udana, konsekwentnie przeprowadzona interpretacja we wnętrzu dzieła sztuki, stanowiącego inspirację. Elementy oświetlenia prawidłowo definiują zróżnicowane funkcjonalnie sekwencje wnętrza.

dla pracy nr 100989

autor: Aleksandra Basa

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzafirmy T3 Atelier, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 010219

autor: Klaudia Bugajska

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza, przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 100989

autor: Aleksandra Basa

 

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy Fagerhult, przyznawana za najlepsze wykorzystanie lamp tej firmy w projekcie.

dla pracy nr 290504

autor: Natalia Hudzik

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki jako inspiracji dla projektu, przyznawana przez fundację KunstArt

dla pracy nr 100989

autor: Aleksandra Basa

 

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Architektury PK – za uzyskanie ekspresyjnego wyrazu wnętrza przy zastosowaniu oszczędnych środków stylistycznych

dla pracy nr 010219

autor: Klaudia Bugajska

 

Wyróżnienie specjalne Wiceprzewodniczącej Jury – za spójność stylistyczną i nietuzinkowy klimat

dla pracy nr 251020

autor: Weronika Baran

 

Wyróżnienie specjalne Jury i T3 Atelier – za niepowtarzalny, narracyjny charakter wnętrza zainspirowany nastrojem dzieła sztuki

dla pracy nr 262426

 autor: Dawid Zemsta

 

Prace można zobaczyć w postaci wirtualnej galerii klikając w obraz poniżej.

link sarp

 

Serdecznie zapraszamy na uroczystość ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu połączoną z wernisażem wirtualnej wystawy prac zgłoszonych do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Studenckiego „Wnętrze – Światło – Cień”, organizowanego przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pod honorowym patronatem Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz SARP Oddział Kraków.

 

Tematem wiodącym tegorocznej edycji była „ Przestrzeń inspirowana sztuką”. Transformacje dzieł sztuki wizualnej na język przestrzeni, jakie pojawiają się w tego rocznych pracach pozwoliły na uzyskanie unikalnej atmosfery wnętrza, intensywnej, fantazyjnej, bajkowej, a ich narracyjność zbliża powstałe przestrzenie do scenografii mających się tam odbyć wydarzeń. Użycie konkretnych materiałów, oświetlenia i elementów wyposażenia wnętrz sprawiło, iż stały cel konkursu, jakim jest podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru został w pełni zrealizowany.

 

Wernisaż wystawy odbędzie się w formie wirtualnej za pośrednictwem platformy Teams we wtorek, 23 czerwca 2020, o godz. 18:00. Podczas tego wydarzenia nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i poznamy tegorocznych laureatów. Aby w nim uczestniczyć należy skorzystać z linku:

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3a669142df36654cf0a30474d80bf01f05%40thread.tacv2%2f1592556412481%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a0856b2c-5088-4b99-9b21-3d0c0ac06d92%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=caaec7de-ca1e-4ef6-b00f-95bcd703ccaf&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Do obejrzenia relacji nie jest wymagana instalacja aplikacji, wydarzenie można oglądać poprzez przeglądarkę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

 

Zgłoszone na konkurs prace można obejrzeć w publicznie dostępnej wirtualnej galerii pod adresem:

https://sway.office.com/9RztrBbNIahC9Xbe?ref=Link

 

Wydarzeniem towarzyszącym konkursowi ogólnopolskiemu jest zamknięty konkurs przeznaczony dla studentów Politechniki Krakowskiej. Prace zgłaszane były w 2 kategoriach wnętrze mieszkalne i wnętrze niemieszkalne. Projekty nominowane do nagrody można oglądać w 2 galeriach, linki poniżej.

 

https://sway.office.com/p9pwHJeps1Es8CPi?ref=Link

 

https://sway.office.com/VkPHsrUi9QHl6CuF?ref=Link

W związku z epidemią COVID informujemy iż konkurs odbywa się zgodnie z planem. Uruchomiliśmy dodatkowo możliwość zdalnego przesyłania prac. Szczegółowe warunki można znaleźć w pliku poniżej.

warunki otwarty 2019 2020 COVID

Zapraszamy do składania prac!!

XI Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

 

 

Rozpoczęła się 11-ta – edycja konkursu

XI Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

 

TEMAT: „Przestrzeń inspirowana sztuką”

 

Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego – w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością – inspirowana wybranym dziełem sztuki.

 

Sztuka jest ważnym elementem naszego życia i nieraz nierozłączną częścią przestrzeni w jakiej się znajdujemy. Praca architekta lub projektanta wnętrz bywa mocno powiązana z użyciem dzieł sztuki lub bezpośrednią współpracą z artystami. Zachęcamy, aby wykorzystać sztukę wizualną, jako inspirację do stworzenia niepowtarzalnego wnętrza, kreatywnie inspirowanego dziełem sztuki. Obiekt może być wykorzystany jako inspiracja do stworzenia formy, oświetlenia, schematu kolorystycznego czy zbudowania nastroju wnętrza.

 

Dzieła, którymi uczestnicy mogą się inspirować powinny być zaczerpnięte z powszechnie dostępnej domeny publicznej (tj. dzieła sztuki, których autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem 70 lat od śmierci twórcy (art. 36 Prawa autorskiego))

Prace tworzone przez uczestników konkursu, powinny stanowić utwory inspirowane w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. powinny powstać w wyniku inspiracji istniejącym dziełem sztuki i zawierać własne elementy twórcze uczestników konkursu.

Uczestnicy konkursu wskazują dzieła sztuki, które stanowiły inspirację dla stworzenia pracy konkursowej umieszczając na planszy oryginał dzieła oraz informację o autorze, roku powstania i źródle, z jakiego dzieło zostało zaczerpnięte.

X Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

TEMAT: „Odczuwanie przestrzeni”

 

Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość doświadczania przestrzeni różnymi zmysłami.

 

Laureaci:

PRACE NAGRODZONE:

 

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 239510

autor: Monika Wsół

 

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy Fagerhult, przyznawana za najlepsze wykorzystanie lamp tej firmy w projekcie.

dla pracy nr 239510

autor: Monika Wsół

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy T3 Atelier, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 239510

autor: Monika Wsół

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 239510

autor: Monika Wsół

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne Jury – za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 734501

autor: Martyna Kamińska

 

Rozpoczęła się 10-ta – jubileuszowa edycja konkursu

X Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

TEMAT: „Odczuwanie przestrzeni”

 

Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość doświadczania przestrzeni różnymi zmysłami.

 

Edycja IX – rozstrzygnięta!!!

Nieodebrane w dniu ceremonii  nagrody oraz dyplomy będzie można otrzymać w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego od 10.07.2018 roku. Laureatom gratulujemy!!

 

PRACE NAGRODZONE:

 

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 930119

autor: Iweta Pietrzyk

 

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy Fagerhult, przyznawana za najlepsze wykorzystanie lamp tej firmy w projekcie.

dla pracy nr 499170

autor: Marta Orszt

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy T3 Atelier, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 499170

autor: Marta Orszt

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 930119

autor: Iweta Pietrzyk

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne Jury – za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 109320

autor: Lidia Jańczy

 

KONKURS 2017 otwarty1m

 

Uwaga!! Przedłużenie terminu zgłoszeń i nadsyłania prac!!!

Prosimy o nadsyłanie prac wraz ze zgłoszeniem do 22.06.2018 roku.

 

Decyzją Przewodniczącego Jury posiedzenie odbędzie się 25.06 a ogłoszenie wyników wraz z wystawą oraz wręczeniem nagród odbędzie się 28.06. w galerii krakowskiego oddziału SARP przy placu Szczepańskim 6 w Krakowie o godzinie 18:00.

Edycja IX – rozpoczęta!!!

 

 

VIII Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz

    SARP Oddział Kraków

 

Wyniki konkursu edycja VIII

 

PRACE NAGRODZONE:

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 516290

autor: Monika Giersz

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy T3 Atelier, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 373033

autor: Anna Błądek

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 516290

autor: Monika Giersz

 

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za wysokie walory estetyczne koncepcji

dla pracy nr 102829

autor: Edyta Sarna

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne Jury – za oryginalną koncepcję, stworzenie dynamicznego heterogenicznego wnętrza o koncepcji aranżacji spójnej z przeznaczeniem

dla pracy nr 214875

autor: Monika Cichy

 

Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Jury – za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza o dynamicznym wyrazie estetycznym

dla pracy nr 102829

autor: Edyta Sarna

XII Studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

 pod patronatem Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

i Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz

    SARP Oddział Kraków

Kategoria KKŚM:
PRACE NAGRODZONE:

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 2

autor: Hubert Zuber

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy Vitra, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 8

autor: Piotr Ząbek

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 15

autor: Daniel Wojsz

 

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne Prodziekana, za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza o dynamicznym wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 21

autor: Paulina Stachura

 

Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Jury – za wyróżniającą się, dojrzałą koncepcję,

dla pracy nr 13

autor: Bartosz Weber
Kategoria  ZPU i KKU:
Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 18

autor: Marta Mojsik

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy Vitra, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 16

autor: Magdalena Micek

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 26

autor: Miłosz Niemiec

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne Prodziekana – za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 22

autor: Alicja Nowak

 

————————————————————————————————————————————————————————————

 

VIII Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

 

W tegorocznej edycji przedmiotem konkursu jest aranżacja wnętrza architektonicznego z zastosowaniem mebli firmy Vitra, a także szkła architektonicznego firmy AGC. Podstawowym kryterium oceny i wyboru będzie wydobycie walorów światła dziennego we wnętrzu oraz twórcze zastosowanie produktów w projekcie. Zgłoszenia należy przesyłać na adres konkurs.wnetrze.swiatlo.cien@gmail.com na formularzu dostępnym tutaj.

formularz 2016

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Uwaga!

Godzina wernisażu w dniu 03.03.2016 została zmieniona na 12:00.

 

VII edycja konkursu ogólnopolskiego i XI edycja konkursu zamkniętego rozstrzygnięta!

Prace nagrodzone w konkursie ogólnopolskim:

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 802093

autor: Dominika Lisowicz

 

Nagroda Dziekana PK – za koncepcję wyróżniającą się świeżością i oryginalnością pomysłu

dla pracy nr 902735

autor: Aneta Rubinkowska

 

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy Wever & Ducre, przyznawana za najlepsze wykorzystanie lamp tej firmy w projekcie.

dla pracy nr 625793

autor: Aleksandra Dobosz

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy T3 Atelier, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 240292

autor: Marta Placha

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 220065

autor: Grzegorz Krzemień

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Jury – za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 659437

autor: Katarzyna Sternik

 Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Jury – za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 200319

autor:  Gabriela Rozmus

Wyróżnienie specjalne Jurora ASP, za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 240292

autor: Marta Placha

 

Prace nagrodzone w konkursie zamkniętym

Kategoria I. „Prace studentów pierwszego roku w ramach przedmiotu Projektowanie wstępne w KKŚM”

 

PRACE NAGRODZONE:

 

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 30

autor: Krzysztof Soczek

 

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy Wever&Ducre, przyznawana za najlepsze wykorzystanie lamp tej firmy w projekcie.

dla pracy nr 21

autor: Julia Woch

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy Vitra, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 12

autor: Aleksandra Wykrota

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 8

autor: Aniela Szulc

 

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Jury – za wyróżniającą się, dojrzałą koncepcję,

dla prac nr 19 i 22

autor: Magdalena Wiklińska, Mateusz Wieczorek

 

Wyróżnienie specjalne Prodziekana ds. Studenckich, za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 28

autor: Julia Bury

 

 

Kategoria II – prace nominowane do nagrody

„Prace studentów pierwszego roku w ramach przedmiotu Projektowanie wstępne w ZPU”

 

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 27

autor: Damian Maj

 

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy Wever & Ducre, przyznawana za najlepsze wykorzystanie lamp tej firmy w projekcie.

dla pracy nr 37

autor: Jakub Fularski

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy Vitra, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 11

autor: Michał Mydlarczyk

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 37

autor: Jakub Fularski

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Jury – za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 28

autor: Agnieszka Malik

 

Wyróżnienie specjalne firmy Colormetric, za dojrzały projekt wnętrza z wykorzystaniem lamp firmy Wever&Ducre i jego profesjonalne opracowanie – przyznawana przez firmę Colormetric

dla pracy nr 3

autor: Michał Pyc

 

Wyróżnienie specjalne Dyrektora Instytutu Projektowania Urbanistycznego, za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 24

autor: Roksana Mikołajczyk

 

 

 

VII edycja konkursu rozpoczęta!

 

 

VI edycja konkursu ogólnopolskiego i X edycja konkursu zamkniętego rozstrzygnięta!

PRACE NAGRODZONE W VI KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM:

 Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 316789

autor: Radosław Zalewski

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy VIBIA, przyznawana za najlepsze wykorzystanie lamp firmy Vibia w projekcie.

dla pracy nr 910204

autor: Marta Wigłasz

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy Vitra, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 316789

autor: Radosław Zalewski

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 120703

autor: Anna Synowiec

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za wysokie walory estetyczne koncepcji

dla pracy nr 020990

autor: Jacek Stankowski

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Jury – za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 316789

autor: Radosław Zalewski 

Wyróżnienie specjalne firmy Vibia, za dojrzały projekt wnętrza z wykorzystaniem lamp firmy Vibia i jego profesjonalne opracowanie

dla pracy nr 241214

autor: Karolina Osuch

Wyróżnienie specjalne Jurora Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – za artystyczną kreację wnętrza

dla pracy nr 316789

autor: Radosław Zalewski 

Wyróżnienie specjalne Prodziekan WA PK, za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 020990

autor: Jacek Stankowski

Wyróżnienie specjalne Dyrektora Instytutu Projektowania Urbanistycznego,

dla pracy nr 123465

autor: Paulina Wójcikowska

 

Kategoria „Prace studentów pierwszego roku w ramach przedmiotu Projektowanie wstępne w KKŚM

PRACE NAGRODZONE:

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 35

autor: Aleksandra Wróbel

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy VIBIA, przyznawana za najlepsze wykorzystanie lamp firmy Vibia w projekcie.

dla pracy nr 16

autor: Anita Skotniczna

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy Vitra, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 39

autor: Izabella Wiącek

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 28

autor: Natalia Galisz

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za wysokie walory estetyczne koncepcji

dla pracy nr 32

autor: Michalina Rudol

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Jury – za wyróżniającą się, dojrzałą koncepcję,

dla pracy nr 43

autor: Wojciech Wędzicha

Wyróżnienie specjalne Prodziekan WA PK, za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 5

autor: Karol Owsiany

Kategoria II – prace nominowane do nagrody

„Prace studentów pierwszego roku w ramach przedmiotu Projektowanie wstępne w ZPU”

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 30

autor: Magdalena Malarz

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy VIBIA, przyznawana za najlepsze wykorzystanie lamp firmy Vibia w projekcie.

dla pracy nr 16

autor: Szymon Padlewski

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy Vitra, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 30

autor: Magdalena Malarz

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 23

autor: Konrad Klima

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za wysokie walory estetyczne koncepcji

dla pracy nr 17

autor: Aleksandra Kubacka

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Jury – za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 8

autor: Aleksandra Kwaśniak

Wyróżnienie specjalne firmy Vibia, za dojrzały projekt wnętrza z wykorzystaniem lamp firmy Vibia i jego profesjonalne opracowanie

dla pracy nr 8

autor: Aleksandra Kwaśniak

Wyróżnienie specjalne Dyrektora Instytutu Projektowania Urbanistycznego, za niecodzienną koncepcję, kreację wnętrza o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 22

autor: Zuzanna Gębołyś

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

Wernisaż wystawy pokonkursowej

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pokonkursowej, który odbędzie się w Krakowie przy ul. Podchorążych 1,

02.03.2015 o godz. 13:00.

Uroczysty wernisaż wystawy w Galerii Krakowskiego Oddziału SARP przy placu Szczepańskim 6 w Krakowie

3 marca 2015 o godz. 18:00.

Podczas wernisaży odbędzie się rozdanie nagród oraz spotkanie z autorami nagrodzonych prac.

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

VI Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

 

W tegorocznej edycji termin przyjmowania zgłoszeń ulega wydłużeniu do 15.01.2015 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres ph@pro.onet.pl na formularzu dostępnym tutaj.

Formularz zgłoszeniowy

————————————————————————————————————————————————————————————-

Wernisaż wystawy pokonkursowej

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pokonkursowej, który odbędzie się w Galerii Krakowskiego Oddziału SARP przy placu Szczepańskim 6 w Krakowie

25 lutego 2014 o godz. 18:00.

Podczas wernisażu odbędzie się rozdanie nagród oraz spotkanie z autorami nagrodzonych prac.

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Piąta edycja konkursu ogólnopolskiego i IX edycja konkursu zamkniętego rozstrzygnięta!

PRACE NAGRODZONE W V KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM:

 Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 703452

autor: Aneta Korus

 

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy Marset, przyznawana przez firmę Reflex Studio za najlepsze wykorzystanie lamp firmy Marset w projekcie.

dla pracy nr 900524

autor: Piotr Buchcic

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy Vitra, przyznawana przez firmę Dynamico za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 060019

autor: Piotr Szade

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza , przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 060019

autor: Piotr Szade

 

Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za wysokie walory estetyczne koncepcji

dla pracy nr 703452

autor: Aneta Korus

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne Jury – za niecodzienną koncepcję, stworzenie wnętrza przyjaznego o wyrazie odpowiadającym swojej funkcji

dla pracy nr 082313

autor: Emilia Ziemianek

 

Wyróżnienie specjalne firmy Reflex Studio, za dojrzały projekt wnętrza z wykorzystaniem lamp firmy Marset i jego profesjonalne opracowanie – przyznawana przez firmę Reflex Studio

dla pracy nr 019027

autor: Katarzyna Bień

PRACE NAGRODZONE:

 

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK [KKŚM] za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia  unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 7

autor: Ilona Sztorc

 

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy Marset [KKŚM], przyznawana przez firmę Reflex Studio za najlepsze wykorzystanie lamp firmy Marset w projekcie.

dla pracy nr 21

autor: Olga Urban

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy Vitra [KKŚM], przyznawana przez firmę Dynamico za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 7

autor: Ilona Sztorc

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza [KKŚM], przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 7

autor: Ilona Sztorc

 

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie specjalne firmy Dynamico, za dojrzały projekt wnętrza z wykorzystaniem mebli firmy Vitra i jego profesjonalne opracowanie – przyznawana przez firmę Dynamico

dla pracy nr 4

autor: Ewelina Strzępek

 

Wyróżnienie prowadzącej przedmiot Projektowanie Wstępne w Pracowni Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych oraz Katedrze Kompozycji Urbanistycznej dr hab. inż. arch. Agaty Kantarek, prof. PK

dla pracy nr 23

autor: Piotr Łapa

 

PRACE NAGRODZONE:

 

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK [KKU] – za umiejętne wykorzystanie produktów katalogowych dla stworzenia  unikalnej koncepcji.

dla pracy nr 24

autor: Edyta Ptasznik

 

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy Marset [KKU], przyznawana przez firmę Reflex Studio za najlepsze wykorzystanie lamp firmy Marset w projekcie.

dla pracy nr 11

autor: Tomasz Mika

 

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy Vitra [KKU], przyznawana przez firmę Dynamico za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

dla pracy nr 32

autor: Kamila Ligenza

 

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza [KKU], przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

dla pracy nr 5

autor: Kamila Kowalska

 

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 

Wyróżnienie prowadzącej przedmiot Projektowanie Wstępne w KKŚM prof. dr hab. inż. arch. Grażyny Schneider-Skalskiej

dla pracy nr 20

autor: Olaf Mitka

 

Ruszyła piąta edycja konkursu Wnętrze, Światło, Cień… Jest to równocześnie IX edycja konkursu w formule zamkniętej dla studentów I roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Celem konkursu jest, jakco roku podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru. Podkreślenie wagi spojrzenia na projekt wnętrza jako kompleksowej całości, począwszy od jego kształtu przestrzennego, materiału i kolorystyki, po elementy wyposażenia – meble oraz oświetlenie. Przykłady wzornictwa postrzegane będą nie tylko jako elementy niezbędne funkcjonalnie, ale także jako przedmioty użytkowe – uzupełniające, intrygujące, inspirujące – wzbogacające jego wystrój. Przedmiotem tegorocznej  edycji konkursu jest aranżacja wnętrza architektonicznego z zastosowaniem oświetlenia firmy Marset i/lub mebli firmy Vitra, a także szkła architektonicznego firmy AGC.

 

 

V Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

 

W tegorocznej edycji termin przyjmowania zgłoszeń ulega wydłużeniu do 15.01.2014 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres ph@pro.onet.pl na formularzu dostępnym tutaj.

Formularz zgłoszeniowy

wnętrze.ŚWIATŁO cień