Warunki

logo konkursu

XIII Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

patronatem honorowym SARP O/Kraków

przy współpracy z firmami:

 logo

vitra

 600px-AGC_Logo.svg
 fagerhult_blue  rigips logo  Untitled-2

Warunki konkursu:

1. Organizator

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wraz z firmami: T3 Atelier, AGC Europe, Fagerhult, Rigips oraz Fundacją AP KunstArt Fund

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru. Podkreślenie wagi spojrzenia na projekt wnętrza jako kompleksowej całości, począwszy od jego kształtu przestrzennego, materiału i kolorystyki, a także warunków oraz efektów oświetlenia po elementy wyposażenia. Przykłady wzornictwa postrzegane będą nie tylko jako elementy niezbędne funkcjonalnie, ale także jako przedmioty użytkowe – uzupełniające, intrygujące, inspirujące – wzbogacające jego wystrój.

3. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest projekt aranżacji wnętrza mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym znaczącą rolę pełni światło dzienne oraz który spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 • projekt zainspirowany jest wybranym dziełem sztuki
 • zastosowano meble firmy Vitra
 • zastosowano szkło architektoniczne firmy AGC
 • zastosowano oświetlenie firmy Fagerhult
 • zastosowano rozwiązania suchych tynków firmy Rigips.

Sztuka jest ważnym elementem naszego życia i nieraz nierozłączną częścią przestrzeni, w jakiej się znajdujemy. Praca architekta/ki lub projektanta/ki wnętrz bywa mocno powiązana z użyciem dzieł sztuki lub bezpośrednią współpracą z artystami. Zachęcamy, aby wykorzystać dzieło sztuki jako inspirację do kreatywnego stworzenia niepowtarzalnego wnętrza. Dzieło może być wykorzystane jako inspiracja do stworzenia formy, oświetlenia, schematu kolorystycznego czy zbudowania nastroju wnętrza. Projekty powstałe w wyniku inspiracji istniejącym dziełem sztuki muszą zawierać własne elementy twórcze uczestników konkursu.

4. Formuła konkursu

Formuła otwarta – Prace nagrodzone jury wybiera spośród prac studentów Wydziałów Architektury i Wydziałów Architektury Wnętrz oraz kierunków pokrewnych zgłoszonych do konkursu.

5. Nagrody

Każda z nagród przyznawana jest w dwóch kategoriach: WNĘTRZE MIESZKALNE i WNĘTRZE NIEMIESZKALNE.

Nagrody przyznawane w kategorii WNĘTRZE MIESZKALNE:

 • Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK za najciekawsze wykorzystanie światła dziennego we wnętrzu oraz za stworzenie unikalnej koncepcji przy umiejętnym wykorzystaniu produktów katalogowych.
 • Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za wysokie walory estetyczne koncepcji
 • Nagroda Specjalna Dziekana Wydziału Architektury PK – za wysokie walory estetyczne koncepcji wykonanej przez studenta/studentkę pierwszego roku studiów

Nagrody sponsorów przyznawane w kategoriach:

Mebel:

 • Nagroda za najlepsze wykorzystanie mebla, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

Szkło:

 • Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła dekoracyjnego, przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

Oświetlenie:

 • Nagroda za najlepsze sztuczne oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult za najlepsze wykorzystanie oświetlenia w projekcie.

Dzieło sztuki:

 • Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie.

Tektonika wnętrza:

 • Nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie.

Mebel:

 • Nagroda Specjalna za najlepsze wykorzystanie mebla, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie dla studenta/studentki pierwszego roku studiów.

Szkło:

 • Nagroda Specjalna za najlepsze wykorzystanie szkła dekoracyjnego, przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie dla studenta/studentki pierwszego roku studiów.

Oświetlenie:

 • Nagroda Specjalna za najlepsze sztuczne oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult za najlepsze wykorzystanie oświetlenia w projekcie dla studenta/studentki pierwszego roku studiów.

Dzieło sztuki:

 • Nagroda Specjalna za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie dla studenta/studentki pierwszego roku studiów.

Tektonika wnętrza:

 • Nagroda Specjalna za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie dla studenta/studentki pierwszego roku studiów.

Nagrody przyznawane w kategorii WNĘTRZE NIEMIESZKALNE:

 • Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK za najciekawsze wykorzystanie światła dziennego we wnętrzu oraz za stworzenie unikalnej koncepcji przy umiejętnym wykorzystaniu produktów katalogowych.
 • Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za wysokie walory estetyczne koncepcji
 • Nagroda Specjalna Dziekana Wydziału Architektury PK – za wysokie walory estetyczne koncepcji wykonanej przez studenta/studentkę pierwszego roku studiów

Nagrody sponsorów przyznawane w kategoriach:

Mebel:

 • Nagroda za najlepsze wykorzystanie mebla, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

Szkło:

 • Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła dekoracyjnego, przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

Oświetlenie:

 • Nagroda za najlepsze sztuczne oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult za najlepsze wykorzystanie oświetlenia w projekcie.

Dzieło sztuki:

 • Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie.

Tektonika wnętrza:

 • Nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie.

 

Mebel:

 • Nagroda Specjalna za najlepsze wykorzystanie mebla, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie dla studenta/studentki pierwszego roku studiów.

Szkło:

 • Nagroda Specjalna za najlepsze wykorzystanie szkła dekoracyjnego, przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie dla studenta/studentki pierwszego roku studiów.

Oświetlenie:

 • Nagroda Specjalna za najlepsze sztuczne oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult za najlepsze wykorzystanie oświetlenia w projekcie dla studenta/studentki pierwszego roku studiów.

Dzieło sztuki:

 • Nagroda Specjalna za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie dla studenta/studentki pierwszego roku studiów.

Tektonika wnętrza:

 • Nagroda Specjalna za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie dla studenta/studentki pierwszego roku studiów.

Nagrody przyznaje Jury konkursu. Nagrody sponsorów będą przyznawane przez pełny skład jury spośród prac nominowanych przez przedstawicieli podmiotów sponsorujących. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Jury może przyznać pozaregulaminowe nagrody i wyróżnienia, bądź nie przyznać wszystkich nagród regulaminowych. Jury przyznaje nagrody w zależności od poziomu zgłoszonych prac i zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych ustaleń. Nagrody Prorektora ds. Studenckich PK oraz Dziekana Wydziału Architektury (oprócz Nagrody Specjalnej) przyznawane są spośród wszystkich złożonych na konkurs projektów.

7. Warunki formalne

W konkursie mogą brać udział i ubiegać się o nagrody studenci Wydziałów Architektury i Wydziałów Architektury Wnętrz (lub takich kierunków studiów oraz studiów pokrewnych) z całej Polski. Prace winny być przygotowane przez jednego autora. Można zgłaszać prace indywidualne, wykonywane podczas kursów akademickich pod opieką prowadzących lub w ramach działalności kół naukowych.

8. Warunki techniczne

 • Forma oddania:

Projekt konkursowy należy przedstawić na maksymalnie 4 planszach o wymiarach 50 cm na 70 cm w układzie pionowym zapisanych w formacie pdf w rozdzielczości 200dpi oraz formacie jpg o wielkości 1417 x 1984 (odpowiada to rozmiarowi 50 x 70 cm w rozdzielczości ekranowej). Proszę przygotować osobne pliki dla poszczególnych plansz, wielkość każdego pliku nie może przekroczyć 10 MB). Plansze powinny być opatrzone numerem kodowym składającym się z 6 dowolnych cyfr nadanych przez autora.

 • Treść projektu:

Plansze powinny przedstawiać zgodną z autorską ideą koncepcję funkcjonalno-przestrzenną wnętrza oraz przynajmniej jedno z wybranych spośród poniższych zagadnień:

a) oświetlenie, b) wyposażenie wnętrza w meble c) wykończenie szkłem dekoracyjnym,

d) ukształtowanie ścian lub sufitów lub e) powiązanie aranżacji wnętrza z wybranym dziełem sztuki.

 • Technika:

Technika opracowania plansz jest dowolna, ale winna być czytelna, pozwalająca na jednoznaczne odczytanie projektu.

 • Sposób dostarczenia projektu:

Pełne zgłoszenie projektu składa się z plansz (w formacie pdf i jpg) oraz informacji do odkodowania.

Plansze należy wysłać w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/X1u2ToFMhtMTLYeUA

Po wysłaniu plansz należy przesłać informacje do rozkodowania:

 https://forms.gle/Pe7MRrR33YBLq2Jh9

 

 • Informacje związane z inspiracją dziełem sztuki:

Uczestnicy konkursu wskazują dzieła sztuki, które stanowiły inspirację dla stworzenia pracy konkursowej umieszczając na planszy oryginał dzieła oraz informację o autorze, roku powstania i źródle, z jakiego dzieło zostało zaczerpnięte.

Dzieła, którymi uczestnicy mogą się inspirować powinny być zaczerpnięte z powszechnie dostępnej domeny publicznej (tj. dzieła sztuki, których autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem 70 lat od śmierci twórcy (art. 36 Prawa autorskiego))

9. Ogłoszenie konkursu i zgłoszenia

Ogłoszenie Konkursu nastąpi 11.04.2022 r., w formie ogłoszeń na stronie wsc.pk.edu.pl.

Przesłanie pracy i informacji do odkodowania jest równoznaczne ze zgłoszeniem.

Materiały do projektowania można znaleźć na następujących stronach internetowych:

www.vitra.com

www.agc-yourglass.com

www.fagerhult.com/pl

www.rigips.pl

Informacje na temat konkursu: wsc@pk.edu.pl

 

10. Warunki konsultacji prac przez ekspertów drogą internetową:

Istnieje możliwość skonsultowania zaproponowanych rozwiązań technicznych z ekspertami podczas przygotowania pracy

Prace przesyłane do konsultacji powinny:

- zawierać czytelny zapis graficzny koncepcji w rzucie w skali 1:100(dopuszcza się skalę 1:50 dla mniejszych obiektów) oraz na rozwinięciach ścian lub perspektywach obrazujących położenie w trzecim wymiarze,

- rozmieszczenie dobranych elementów oświetlenia, wyposażenia oraz szkła,

- rodzaj zaproponowanego przez autora oświetlenia, wyposażenia, czy też szkła,

- być zapisane w formacie PDF,

- zawierać imię i nazwisko autora, adres email oraz nr telefonu do kontaktu.

 

Należy je nadsyłać w terminie: 9-27.05.2022 na podane poniżej adresy poczty internetowej.

 

Vitra – Jan Totoń - jan.toton@t3atelier.com

AGC – Dariusz Podobas - dariusz.podobas@agc.com

Fagerhult – Rafał Szpakiewicz rafal.szpakiewicz@fagerhult.pl

Rigips – Rafał Spyrka rafal.spyrka@saint-gobain.com

AP KunstArt Fund – Anna Petelenz i Franciszek Araszkiewicz fundacja@apkunstart.org

Projekty będą konsultowane w kolejności zgłoszeń w terminie nie dłuższym niż 10 dni od nadesłania kompletnego zgłoszenia.

 

11. Terminarz konkursu

Ogłoszenie konkursu:                                11.04.2022 r.

Termin składania prac:                              do 13.06.2022 r. – przez formularz internetowy

Ogłoszenie wyników:                                 21.06.2022 godz. 18:00

połączone z wernisażem wystawy prac konkursowych odbędzie się stacjonarnie lub zdalnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Wystawa SARP:                                        21.06.2022 godz.  18:00 (wtorek)

w formie online

12. Temat

TEMAT: „Otwarcie w zamknięciu”

Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością z wykorzystaniem zadanych produktów lub/i inspirowana wybranym dziełem sztuki.

Rzeczywistość wielu z nas różni się od tej, którą znaliśmy przed pandemią i wojną w Ukrainie. Lawirujemy między wątłym poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami, jakie niesie ze sobą tradycyjne uczestniczenie w życiu społecznym czy zawodowym. Nawiązujemy do zeszłorocznego tematu konkursu: “Izolacja – stan, wybór, konieczność”, który odpowiadał na pytania, w jaki sposób możemy umożliwić sobie bezpieczny i komfortowy dystans społeczny. Dzisiaj, perspektywa wyczekiwanego otwarcia na świat – w którym nie tylko nie ma wirusa, ale wszystkie jego negatywne efekty odchodzą w zapomnienie – wydaje się słodko-gorzką perspektywą, zagrożoną innym rodzajem niebezpieczeństwa.

Gdy życie daje Ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Dlatego też, tegoroczny temat wiodący projektu aranżacji wnętrza “Otwarcie w zamknięciu” może być dowolną, pozytywną interpretacją potencjalnych scenariuszy teraźniejszości lub przyszłości. Zastanówmy się, czy w rzeczywistości zagrożeń, obostrzeń i izolacji jesteśmy w stanie – poprzez projektowanie i aranżację przestrzeni – zminimalizować poczucie zamknięcia i odosobnienia na korzyść dowolnie rozumianego otwarcia, kontaktów międzyludzkich i poprawy jakości życia.

Wielokrotnie, o czym przekonaliśmy się podczas pandemii koronawirusa, o wydajności pracy i komforcie życia społecznego decyduje technologia. Dlatego też zachęcamy do umieszczania w projektach elementów innowacyjnych technologii (powszechnie stosowanych lub autorskich abstrakcyjnych pomysłów), które w widoczny sposób wiążą się z projektowaniem przestrzeni.

13. Kryteria oceny:

-        oryginalność odpowiedzi na temat wiodący,

-        zastosowanie zasad kompozycji architektonicznej i plastycznej dla uzyskania założonego charakteru wnętrza,

-        umiejętność prawidłowej aranżacji funkcjonalnej wnętrza,

-        potraktowanie wnętrza jako nieodzownej części sekwencji postrzegania architektury – przestrzeń otaczająca budynek, bryła budowli, przestrzeń wewnątrz budynku,

-        podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru,

-        twórcze wykorzystanie dzieła sztuki wizualnej jako inspiracji dla kreacji architektonicznej,

-        zastosowanie elementów kompozycji zgodnych ze współczesnymi trendami i wiodącą technologią.

Aby nadesłana praca została przyjęta do konkursu należy użyć co najmniej jednego z produktów firmy Vitra, AGC, Fagerhult, Rigips lub wprowadzić inspirację dziełem sztuki.

Należy:

-        Odpowiedzieć na założenie kompozycyjne zawarte w temacie.

-        Zaproponować interesujące rozwiązanie przestrzenne.

-        Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość powiązań funkcjonalnych oraz odpowiednie powierzchnie pomieszczeń, wielkości ciągów komunikacyjnych, a także relacje pomiędzy wnętrzem i przestrzenią zewnętrzną.

-        Zwrócić szczególną uwagę na rolę elementów wyposażenia wnętrza oraz jego oświetlenia stosując wybrane rozwiązania dostępne na rynku (meble z oferty firmy Vitra, oświetlenie firmy Fagerhult, szkło AGC, suche tynki i sufity podwieszane firmy Rigips i/lub wykorzystać inspirację dziełem sztuki).

-       Należy zaprojektować oświetlenie sztuczne.

 

Merytoryczna zawartość pracy powinna być zgodna z poniższym opisem:

Prezentacja pracy winna zawierać:

1.         W części opisowej (zamieszczonej na planszy lub w formie odrębnego opracowania):

-           określenie przedmiotu projektu,

-           dane charakteryzujące program,

-           zwięzły opis autorskiej idei.

2.         W części graficznej:

-           czytelną informację o autorskiej idei architektonicznej projektu z pokazaniem  kontekstu przestrzennego,

-           rzut pomieszczenia w skali 1:100 (dopuszcza się skalę 1:50 dla mniejszych obiektów)

-           co najmniej dwa przekroje z widokiem pokazującym rozwinięcie ścian wnętrza w skali   1:100 (dopuszcza się skalę 1:50 dla mniejszych obiektów),

-           wybrany fragment rzutu w skali 1:20, 1:25

-           wybrany fragment rozwinięcia wybranej ściany wnętrza, oddający jego charakter w skali 1:20, 1:25

-           przedstawienie przestrzenne: aksonometria lub perspektywy obrazujące efekty świetlne (kolorystyczne) uzyskane za pomocą zastosowanego oświetlenia,

-           opcjonalnie: schematyczne przedstawienie miejsca aranżowanego wnętrza w budynku dla pokazania jego relacji ze strefą zewnętrzną; rzut sufitu.

W zależności od wyboru kategorii, w jakiej projekt bierze udział, na planszach powinny znaleźć się następujące informacje:

-           (w przypadku inspiracji projektu dziełem sztuki) oryginał dzieła sztuki oraz informację  o autorze, roku powstania i źródle, z jakiego dzieło zostało zaczerpnięte,

-           (w przypadku zastosowania elementów wyposażenia firm współpracujących) typ oraz lokalizacja: oświetlenia, mebli, szkła architektonicznego, i/lub płyt gipsowo-kartonowych i materiałów wykończeniowych z informacją dot. specyfikacji (firma, model, kolor etc.)

4. Zapis plansz projektu oraz opisu w formie plików pdf i jpg przekazane w formie elektronicznej.

5. Karta kodowa w formie formularza.

warunki otwarty 2021_2022