VI Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

VI Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

W tegorocznej edycji termin przyjmowania zgłoszeń ulega wydłużeniu do 15.01.2014 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres ph@pro.onet.pl na formularzu dostępnym tutaj.

Formularz zgłoszeniowy

Comments are closed.