Archives for Kwiecień2013

Edycja 2013/2014

V Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

patronatem honorowym SARP O/Kraków

 oraz patronatem medialnym:

przy współpracy z firmami: