Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestników dla prac startujących w konkursie będą przyjmowane w sekretariacie Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego przy ul. Podchorążych 1 w dniach od 30.11.2020 r. do 10.06.2021 r. w godzinach od 10:00 – 12:00 osobiście, bądź pocztą na adres: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 012 628 20 22.

Zgłoszenie odbywa się na podstawie złożonego w sekretariacie lub przesłanego pocztą elektroniczną na adres konkurs.wnetrze.swiatlo.cien@gmail.com wypełnionego formularza zgłoszeniowego formularz 2020. Szczegółowe warunki konkursu dostępne będą w formie elektronicznej na stronie wsc.pk.edu.pl po ogłoszeniu konkursu. Materiały do projektowania można znaleźć na następujących stronach internetowych:

 www.vitra.com

www.agc-yourglass.com

www.fagerhult.com/pl

www.rigips.pl

warunki otwarty 2020_2021