Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestników dla prac startujących w konkursie będą przyjmowane drogą internetową.

Pełne zgłoszenie projektu składa się z plansz (w formacie pdf i jpg) oraz informacji do odkodowania.

-        Plansze należy wysłać w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego pod adresem:

https://forms.gle/VedcjpFjBu6mUhJ46

- Po wysłaniu plansz należy przesłać informacje do rozkodowania:

https://forms.gle/Mkm32aJJ49b6gyF58

 

Przesłanie pracy i informacji do odkodowania jest równoznaczne ze zgłoszeniem.

 

Informacje na temat konkursu: wsc@pk.edu.pl lub pod numerem telefonu 012 628 20 22.

 

Materiały do projektowania można znaleźć na następujących stronach internetowych:

www.agc-yourglass.com

www.fagerhult.com/pl

www.rigips.pl

 

warunki wsc 2022_2023